Minister Spraw Zagranicznych poinformował za pośrednictwem Ambasady, że dofinansuje infrastruktury przeznaczoną na działalność polonijną. Według projektu pieniądze będą skierowane na projekty priorytetowe i pozostałe, czyli te zgłaszane przez organizacje pozarządowe.